Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3296 DTLb 2- Nižší středně pokročilí 2

Jazyk: němčina
Typ kurzu: Procvičovací
Úroveň jazyka: B1 - Nižší středně pokročilí
Číslo kurzu: 3296
Den a čas výuky: Út 17:00 – 18:30 (2.0 VH)
Časové období: 11. 2. 2020 - 30. 6. 2020
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 4 100 Kč
Aktuální cena: 1 250 Kč
Popis:

Kurz plynule procvičuje a doplňuje znalosti úrovně Nižší středně pokročilí - A2 a je určen studentům, kteří si chtějí dosavadní znalosti upevňovat, nikoli rozšiřovat či jejichž znalosti ještě nedosáhly úrovně Středně pokročilí. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni A2/B1 Lower-Intermediate.
Požadavky: Přítomný čas, minulý čas - préteritum slovesa "sein" a "haben", perfektum pravidelných i nepravidelných sloves. Pořadí slov ve větě hlavní a vedlejší.
Náplň kurzu: Aktivní procvičení látky z předcházejícího kurzu (vedlejší věty po weil, wenn, dass, minulý čas slovesa haben, sein a werden, minulý čas způsobových sloves). Tvoření "perfekta", odlučitelné a neodlučitelné předpony. Důraz je opět kladen na mluvený projev a aktivní zapojování probíraných gramatických jevů v komunikaci. Slovní zásoba: bydlení, cestování, lidské tělo, oblečení..
Materiály: Panorama A2