Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3297 EHEa2 - Falešní začátečníci 2

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: A2 - Falešní začátečníci
Číslo kurzu: 3297
Den a čas výuky: Út 18:45 – 20:45 (2.0 VH)
Časové období: 11. 2. 2020 - 30. 6. 2020
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 4 100 Kč
Aktuální cena: 1 250 Kč
Popis:

Kurz je určen pro chronické/falešné začátečníky a navazuje na 1.pololetí kurzu pro chronické začátečníky EHEa1. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni A2 Elementary. Učebnice English File 3rd edition Elementary Multipack B, 7. - 8.lekce

Požadavky: Základy přítomného a minulého času, vazba there is/ there are. , běžné slovesné vazby, základní slovní zásoba.

Náplň: inulý čas v tázacích a záporných větách, pravidelná a nepravidelná slovesa, Základy slovotvorby, vazby se  slovesy go, have, get, dům a nábytek.