Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3302 EK9P 9. třída, 14 - 15 let, 2. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K9 - 9. třída
Číslo kurzu: 3302
Den a čas výuky: St 15:45 – 16:45 (1.0 VH)
Časové období: 12. 2. 2020 - 24. 6. 2020
Celkem hodin: 18 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: Kurz obsazen
Počet registrovaných zájemců v tuto chvíli překračuje kapacitu kurzu.
Můžete se přihlásit jako náhradník.
Původní cena: 3 100 Kč
Aktuální cena: 1 050 Kč
Popis:

2.pololetí kurzui pro 9.třídu.

Požadavky: Přítomný a minulý čas, going to - plán, stupňování přídavných jmen, can x can´t, much x many, would like to, běžná slovní zásoba. Nepravidelná slovesa.

Náplň: základy předpřítomného času, 1.podmínkové souvětí, will pro sliby a nabídky, tvar had to. Nakupování, cestování. Různé společenské funkce jazyka. Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce. 

Učebnice Your Space 3, SB + WB, lekce 7,8