Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3306 ETLb 2- Nižší středně pokročilí 2

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Procvičovací
Úroveň jazyka: B1 - Nižší středně pokročilí
Číslo kurzu: 3306
Den a čas výuky: Čt 9:00 – 10:30 (2.0 VH)
Časové období: 6. 2. 2020 - 25. 6. 2020
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 4 100 Kč
Aktuální cena: 1 250 Kč
Popis:

Kurz procvičuje a doplňuje znalosti úrovně Nižší středně pokročilí - A2/B1 a je určen studentům, kteří si chtějí dosavadní znalosti upevňovat, nikoli rozšiřovat či jejichž znalosti ještě nedosáhly úrovně Středně pokročilí. Výuka probíhá 1× týdně  pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni B1 Lower-Intermediate. 

Požadavky: Přítomný čas prostý a průběhový, minulý a budoucí čas, stupňování přídavných jmen, some, any, much, many, základy předpřítomného času. Modální slovesa can, must, have to, should. Základy trpného rodu. Běžná slovní zásoba.

Náplň: Opakování a upevňování látky z předchozího pololetí. 2.podmínkové souvětí, výrazy pro množství, nepřímá řeč.  Tématické okruhy: zvířata, povahové rysy, reklamace zboží v obchodě. Frázová slovesa, základní pravidla slovotvorby. Společenské funkce jazyka: vyjádření souhlasu a nesouhlasu, udávání směru. 

Učebnice  Empower Pre-i B, l. 10 - 12, CUP