Detail jazykového kurzu


Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: B1+ - Středně pokročilí
Číslo kurzu: 3308
Den a čas výuky: Čt 10:45 – 12:15 (2.0 VH)
Časové období: 6. 2. 2020 - 25. 6. 2020
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: Kurz obsazen
Počet registrovaných zájemců v tuto chvíli překračuje kapacitu kurzu.
Můžete se přihlásit jako náhradník.
Původní cena: 4 100 Kč
Aktuální cena: 1 250 Kč
Popis:

2. pololetí kurzu pro středně pokročilé . Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni B1 Intermediate. Učebnice  English File 3rd edition Intermediate, Aktivní znalost přítomného, minulého a budoucího času, stupňování přídavných jmen, some, any, much, many, základy tvorby předpřítomného. Znalost modálních sloves can, may, must, should.  Schopnost domluvit se ve všech běžných situacích (nakupování. orientace ve městě, ubytování v hotelu). Podmínková souvětí, trpný rod, gerundia a infinitivy, vztažné věty, frázová slovesa. Rozšířená slovní zásoba (vzdělání, bydlení, práce, kultura).

Učebnice  English File 3rd edition Intermediate, Multipack B, 10.- 12.l., (OUP)