Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3312 DHE 2 - Falešní začátečníci 2

Jazyk: němčina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: A2 - Falešní začátečníci
Číslo kurzu: 3312
Den a čas výuky: Čt 18:45 – 20:15 (2.0 VH)
Časové období: 6. 2. 2020 - 25. 6. 2020
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 4 100 Kč
Aktuální cena: 1 250 Kč
Popis:

Kurz je určen pro chronické/falešné začátečníky a plynule navazuje na úroveň kurz stejné úrovně 1.pololetí - DHE1. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni A2 .

Náplň: Časování sloves v přítomném čase, slovosled v německé větě, zápor, 1. a 4.pád podstatných jmen, způsobová slovesa „können“, „wollen“.

Požadavky: Předložky upřesňující časový údaj, slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami, zdvořilostní fráze „würde“, „könnte“, stupňování příslovcí, osobní zájmena ve 3.pádě a ve 4.pádě, řadové číslovky,vedlejší věta po spojce "denn", sloveso "werden". Tématická slovní zásoba – jízdní řády, dotazování se na cestu, služby a informace, móda, svátky a oslavy.

Učebnice: Schritte 2, lekce 5 - 7