Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3328 ETLa1 - Nižší středně pokročilí 1

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Procvičovací
Úroveň jazyka: B1 - Nižší středně pokročilí
Číslo kurzu: 3328
Den a čas výuky: Po 9:00 – 10:30 (2.0 VH)
Časové období: 21. 9. 2020 - 1. 2. 2021
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 4 400 Kč
Popis:

Kurz procvičuje a doplňuje znalosti úrovně Nižší středně pokročilí - A2/B1 a je určen studentům, kteří si chtějí dosavadní znalosti upevňovat, nikoli rozšiřovat či jejichž znalosti ještě nedosáhly úrovně Středně pokročilí.  Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni B1. Požadavky: Přítomný čas prostý a průběhový, minulý a budoucí čas, stupňování přídavných jmen, some, any, much, many, základy předpřítomného času. Běžná slovní zásoba. Náplň kurzu: Aktivní procvičení látky z předcházejícího kurzu  (přítomný, minulý, budoucí čas (will × going to), Základy předpřítomného času. Tématické oblasti. cestováníí, peníze, nakupování, vazby se slovesy make, do, give. Důraz na mluvený projev a aktivní zapojování probíraných gramatických jevů v komunikaci. Důraz na procvičování společenských funkcí jazyka (omluva, vyjádření souhlasu/nesouhlasu, pozvání, rady , domlouvání schůzek aj.), rozvoj slovní zásoby.  Materiály: Učebnice Empower Pre-int A, lekce 1-3, CUP