Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3354 SHLa 1 - Nižší středně pokročilí 1

Jazyk: španělština
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: B1 - Nižší středně pokročilí
Číslo kurzu: 3354
Den a čas výuky: Po 16:00 – 17:00 (1.0 VH)
Časové období: 21. 9. 2020 - 1. 2. 2021
Celkem hodin: 17 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 3 000 Kč
Popis:

1.pololetí kurzu pro mírně pokročilé.  Výuka probíhá 1× týdně pod vedením rodilého mluvčího. Dle CEF odpovídá úrovni B1. Požadavky: Přítomný čas pravidelných a nepravidelných sloves včetně zvratných sloves, 3 typy slovesa být a jejich používání, číslovky 1-100, základní předložky a předložkové vazby, tázací zájmena, přivlastňovací zájmena, srovnávání, vazba ir a+infinitiv (blízká budoucnost), rozkazovací způsob kladný a záporný pro 2.osobu j.č., minulý čas jednoduchý – Pretérito Indefinido.  Komunikace: rodina, popis osob, zájmy, záliby, volný čas, popsat svůj běžný den, cestu, dům, město, nákup potravin, objednání v restauraci, množství a cena potravin, druhy obchodů, vyprávět o svých zážitcích a cestách v minulém čase.  Náplň kurzu: Rozkazovací způsob pro vykání, sloveso estar + přídavné jméno, předložky para y por, spojky pero a sino, předmět přímý a nepřímý, vazba estar + gerundium, sloveso estar + přídavné jméno.  Komunikace: popsat hotel a hotelové služby, příprava cesty, rezervace ubytování, dávat pokyny a rady, nakupování oblečení, nákup přes internet, životní prostředí, vyjádřit svůj názor, souhlas a nesouhlas, popsat pocity  a nálady.  Materiály: Aula International Nueva 2,  lekce 1 - 3