Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3362 DHEb 1 - Falešní začátečníci 1

Jazyk: němčina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: A2 - Falešní začátečníci
Číslo kurzu: 3362
Den a čas výuky: Čt 18:45 – 20:15 (2.0 VH)
Časové období: 24. 9. 2020 - 4. 2. 2021
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: Kurz obsazen
Počet registrovaných zájemců v tuto chvíli překračuje kapacitu kurzu.
Můžete se přihlásit jako náhradník.
Cena: 4 400 Kč
Popis:

Kurz je určen pro falešné začátečníky a plynule navazuje na úroveň Falešní začátečníci A- DHEa. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni A2. Požadavky: Časování sloves v přítomném čase a minulém čase (základní znalost), skloňování podstatných jmen a osobních zájem, přivlastňovací zájmena, stupňování příslovcí, řadové číslovky, časové a místní předložky. Náplň kurzu:  Vedlejší věty příčinné , tvoření "perfekta" s předponami odlučitelnými a neodlučitelnými, tvoření perfekta s pomocným slovesem být, jména ve 2.pádě, předložky se 3.pádem, směrová příslovce, dvojice sloves: stehen-stellen, legen-liegen, setzen-sitzen, neurčitá zájmena. Tématicky: zdůvodňování, cestování dopravními prostředky, rodokmen, doma, "dobrou chuť", v restauraci, pozvání... Materiály: Schritte International  Neu 3