Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3366 EK5P 5. třída, 10 - 11 let, 1. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K5 - 5. třída
Číslo kurzu: 3366
Den a čas výuky: Po 13:30 – 14:30 (1.0 VH)
Časové období: 21. 9. 2020 - 1. 2. 2021
Celkem hodin: 17 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 3 200 Kč
Popis:

1. pololetí kurzu pro 5. třídu Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni . Požadavky: Sloveso být, mít, ukazovací a přivlastňovací zájmena, přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový (u všech časů pouze základy) množné číslo podstatných jmen, vazba there is/are, modální sloveso can. Pozdravy, měsíce, abeceda Základní slovní zásoba, schopnost reagovat na základní pokyny v angličtině. Náplň kurzu: Přítomný čas prostý a průběhový, vazba would like to, počítače, zvířata, sport. Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce. Materiály: Učebnice Tiger Time 5, lekce 1 - 5,  Macmillan