Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3368 EK8P 8. třída, 13 - 14 let, 1. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K8 - 8. třída
Číslo kurzu: 3368
Den a čas výuky: St 15:40 – 16:40 (1.0 VH)
Časové období: 23. 9. 2020 - 3. 2. 2021
Celkem hodin: 17 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 3 200 Kč
Popis:

1. pololetí kurzu pro 8. třídu. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni . Požadavky: Přítomný a minulý čas, going to - plán, stupňování přídavných jmen, can x can´t, much x many, would like to, běžná slovní zásoba. Nepravidelná slovesa. Náplň kurzu: Minulý čas prostý, minulý čas průběhový. Budoucí čas will x going to. Doprava, prázdniny, příroda. Vyprávění příběhů, různé společenské funkce jazyka. Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce.    Materiály: Učebnice Your Space 3 SB, WB, l. 1 - 3, CUP