Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3369 EK3P 3.- 4. třída, 9 - 10 let, 1. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K3 - 3. třída
Číslo kurzu: 3369
Den a čas výuky: St 13:30 – 14:30 (1.0 VH)
Časové období: 23. 9. 2020 - 3. 2. 2021
Celkem hodin: 17 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 3 200 Kč
Popis:

1. pololetí kurzu pro 4. třídu Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni . Požadavky: Základní slovní zásoba (barvy, zvířata, jídlo, číslovky, oblečení), jednoduché věty se slovesy mít, být, přídavná jména, there is/are, představování, základy čtení a psaní. Náplň kurzu: Hobby, zvířata, sport, čísla 20 - 100, jídlo. Přítomný prostá čas, slovesa mít rád a moci. Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce.  Materiály: Učebnice Tiger Time 3, l. 1 - 4, Macmillan