Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3383 ETIa 1 - Středně pokročilí 1

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Procvičovací
Úroveň jazyka: B1+ - Středně pokročilí
Číslo kurzu: 3383
Den a čas výuky: Čt 17:00 – 18:30 (2.0 VH)
Časové období: 24. 9. 2020 - 4. 2. 2021
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 4 400 Kč
Popis:

Kurz je na úrovni Středně pokročilí  a je určen studentům, kteří si chtějí dosavadní znalosti upevňovat, nikoli rozšiřovat.  Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni B1+. Požadavky: Studenti rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkávají v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování. Umí popsat zážitky a události a stručně vysvětlit a zdůvodnit svoje názory a plány. Náplň kurzu: Důraz kladen na zdokonalení komunikačních dovedností, zlepšení výslovnosti, rozšíření slovní zásoby (synonyma, frázová slovesa, hádání významu z kontextu, kolokace) a společenských frází (projevení zájmu, poskytnutí rady, vyjádření souhlasu a nesouhlasu aj.). Gramatika: přítomný čas prostý a průběhový, předpřítomný čas prostý a průběhový, minulé časy, podmětné a předmětné otázky. Tématické okruhy: práce, technologie, vztahy, rodina, frázová slovesa. Vyjádření názorů, souhlas a nesouhlas, přijímání a odmítání návrhů. Materiály: učebnice Empower Intermediate A l. 1-3, CUP