Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3406 ETLa2 - Nižší středně pokročilí 2

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Procvičovací
Úroveň jazyka: B1 - Nižší středně pokročilí
Číslo kurzu: 3406
Den a čas výuky: Po 9:00 – 10:30 (2.0 VH)
Časové období: 8. 2. 2021 - 14. 6. 2021
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 4 400 Kč
Popis:

2. pololetí procvičovacího kurzu pro nižší středně pokročilé.  Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni B1.

Požadavky: Přítomný čas prostý a průběhový, minulý a budoucí čas, stupňování přídavných jmen, some, any, much, many, základy předpřítomného času. Běžná slovní zásoba.

Náplň kurzu: Aktivní procvičení látky z předcházejícího kurzu (přítomný, minulý, budoucí čas (will × going to), Základy předpřítomného času, modální slovesa (should, have to). Tématické oblasti:  práce, vzhled, nakupování Důraz na mluvený projev a aktivní zapojování probíraných gramatických jevů v komunikaci. Důraz na procvičování společenských funkcí jazyka (omluva, vyjádření souhlasu/nesouhlasu, pozvání, rady, domlouvání schůzek aj.), rozvoj slovní zásoby. 

Materiály: Učebnice  Empower Pre-i A, l. 4 - 6, CUP