Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3408 SHLa 2 - Nižší středně pokročilí 2

Jazyk: španělština
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: B1 - Nižší středně pokročilí
Číslo kurzu: 3408
Den a čas výuky: Po 16:00 – 17:00 (1.0 VH)
Časové období: 8. 2. 2021 - 14. 6. 2021
Celkem hodin: 17 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 3 000 Kč
Popis:

Kurz je určen pro mírně pokročilé a navazuje na 1. pololetí SHLa. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením rodilého mluvčího. Dle CEF odpovídá úrovni A2/B1.

Požadavky: Přítomný čas pravidelných a nepravidelných sloves včetně zvratných sloves, 3 typy slovesa být a jejich používání, číslovky 1-100, základní předložky a předložkové vazby, tázací zájmena, přivlastňovací zájmena, srovnávání, vazba ir a+infinitiv (blízká budoucnost), rozkazovací způsob kladný a záporný pro 2.osobu j.č., minulý čas jednoduchý – Pretérito Indefinido. 

Komunikace: rodina, popis osob, zájmy, záliby, volný čas, popsat svůj běžný den, cestu, dům, město, nákup potravin, objednání v restauraci, množství a cena potravin, druhy obchodů, vyprávět o svých zážitcích a cestách v minulém čase. 

Náplň kurzu: Slovesné vazby s infinitivem, používání minulých časů – Imperfecto, Pretérito Indefinido.   Komunikace: vyprávění o dětství a jiných obdobích života, popis osob, věcí a míst v minulosti, porovnat minulý a současný život, vyprávět příhody a zážitky z minulosti, biografie slavných osobností.  

Materiály: Aula International Nueva 2, lekce 3-5