Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3409 EHEa2 - falešní začátečníci 2

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: A2 - Falešní začátečníci
Číslo kurzu: 3409
Den a čas výuky: Po 17:00 – 18:30 (2.0 VH)
Časové období: 8. 2. 2021 - 14. 6. 2021
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 4 400 Kč
Popis:

2.pololetí kurzu  pro chronické/falešné začátečníky. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni A2.

Požadavky: Základy přítomného a minulého času, vazba there is/ there are. , běžné slovesné vazby, základní slovní zásoba. Náplň kurzu: Minulý čas v tázacích a záporných větách, pravidelná a nepravidelná slovesa, Základy slovotvorby, vazby se  slovesy go, have, get, dům a nábytek.

Materiály: English File Elementary 4th Multipack B, 7. - 8.lekce