Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3410 SHE 2 - Falešní začátečníci 2

Jazyk: španělština
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: A2 - Falešní začátečníci
Číslo kurzu: 3410
Den a čas výuky: Po 17:00 – 18:30 (2.0 VH)
Časové období: 8. 2. 2021 - 14. 6. 2021
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 4 400 Kč
Popis:

2. pololetí kurzu  pro falešné začátečníky, navazuje na 1. pololetí SHE.  Výuka probíhá 1× týdně pod vedením rodilého mluvčího. Dle CEF odpovídá úrovni A2.

Požadavky: Přítomný čas pravidelných a nepravidelných sloves včetně zvratných sloves, 3 typy slovesa být a jejich používání, číslovky 1-100, základní předložky a předložkové vazby, tázací zájmena,  přivlastňovací zájmena, stupňovaní přídavných jmen.  Komunikace: zdravení a představování, osobní údaje, aktivity v hodině, prázdninové a volnočasové aktivity, povolání, rodina, popis osob.   

Náplň kurzu: Rozkazovací způsob kladný a záporný pro 2.osobu j.č., spojka si + sloveso v přítomném čase, věty zvolací, minulý čas jednoduchý – Pretérito Indefinido pravidelných a nepravidelných sloves. Komunikace: nákup potravin, množství a cena potravin, druhy obchodů, objednání v restauraci, vyprávět o svých zážitcích a cestách v minulém čase. 

Materiály: Aventura nueva 1, lekce 8 - 10