Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3412 FHLa2 - Mírně pokročilí 2

Jazyk: francouzština
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: B1 - Nižší středně pokročilí
Číslo kurzu: 3412
Den a čas výuky: Po 17:00 – 18:30 (2.0 VH)
Časové období: 1. 2. 2021 - 17. 5. 2021
Celkem hodin: 28 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 4 400 Kč
Aktuální cena: 3 750 Kč
Popis:

2. pololetí kurzu pro mírně pokročilé. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni A2/B1.

Požadavky: Gramatika: minulé časy, budoucí čas. Zájmena v předmětu přímém i nepřímém. Zájmena "en, y".  Témata, slovní zásoba: základní termíny týkající se školy, práce, rodiny. Porozumění pomalu a jednoduše vysloveným běžným promluvám. 

Náplň kurzu: Gramatika: subjonctif, vztažné věty s "qui, que, où", tvoření příslovcí  Témata, slovní zásoba: tisk, TVa radio, výuka jazyků, svátky, kuchyně.  Reálie: fr. TV a tisk, tradiční fr. slavnosti, sváteční jídla.