Detail jazykového kurzu


Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: A1 - Starter (úplní začátečníci)
Číslo kurzu: 3413
Den a čas výuky: Po 18:45 – 20:15 (2.0 VH)
Časové období: 8. 2. 2021 - 14. 6. 2021
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 4 400 Kč
Popis:

2. pololetí kurzu pro úplné začátečníky. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni A1.

Požadavky: Sloveso být v oznamovacích a tázacích větách, množné číslo podstatných jmen, přivlastňovací a ukazovací  zájmena. Čísla 1 - 100, názvy států, dny v týdnu, barvy, rodina, základní přídavná jména

Náplň kurzu: Tvorba jednoduchých oznamovacích vět, otázek a záporů v přítomném čase. Základy přítomného průběhového času. Rozkazovací způsob. Předmětná zájmena. Sloveso Moci.Základní slovní zásoba ( jídlo, dům, povolání, oblečení, cestování aj). Základní společenské fráze (pozdravy, omluva, pozvání, zdvořilá žádost). Základy psaní emailů a sms v angličtině.

Materiály: English File 4th Beginner Multipack B, 7.-8.l.