Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3416 ETLa2 - Nižší středně pokročilí 2

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Procvičovací
Úroveň jazyka: B1 - Nižší středně pokročilí
Číslo kurzu: 3416
Den a čas výuky: Út 10:45 – 12:15 (2.0 VH)
Časové období: 9. 2. 2021 - 8. 6. 2021
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 4 400 Kč
Popis:

Kurz procvičuje a doplňuje znalosti úrovně Nižší středně pokročilí - A2/B1 a je určen studentům, kteří si chtějí dosavadní znalosti upevňovat, nikoli rozšiřovat či jejichž znalosti ještě nedosáhly úrovně Středně pokročilí. Výuka probíhá 1× týdně  pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni B1 Lower-Intermediate.
Požadavky: Přítomný čas prostý a průběhový, minulý a budoucí čas, stupňování přídavných jmen, some, any, much, many, základy předpřítomného času. Modální slovesa can, must, have to, should. Základy trpného rodu. Běžná slovní zásoba.
Náplň kurzu: Opakování a upevňování látky z předchozího pololetí. 2.podmínkové souvětí, výrazy pro množství, předpřítomný čas.  Tématické okruhy: zvířata, povahové rysy, reklamace zboží v obchodě. Frázová slovesa, základní pravidla slovotvorby. Společenské funkce jazyka: vyjádření souhlasu a nesouhlasu, udávání směru aj.
Materiály: Učebnice  Roadmap Pre-i , lekce 2 - 3