Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3427 ETIa 2 - Středně pokročilí 2

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Procvičovací
Úroveň jazyka: B1+ - Středně pokročilí
Číslo kurzu: 3427
Den a čas výuky: Čt 10:45 – 12:15 (2.0 VH)
Časové období: 11. 2. 2021 - 17. 6. 2021
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 4 400 Kč
Popis:

2. pololetí procvičovacího kurzu na úrovni Středně pokročilí. Kurz je určen studentům, kteří si chtějí dosavadní znalosti upevňovat, nikoli rozšiřovat čí jejichž znalosti ještě nedosáhly úrovně Vyšší středně pokročilí.  Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni B1+.

Požadavky: Studenti rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkávají v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování. Umí popsat zážitky a události a stručně vysvětlit a zdůvodnit svoje názory a plány.

Náplň kurzu: Usedn to, způsobová slovesa, podmínkové věty. Slovní zásoba: frázová slovesa, příroda a životní prostředí, rodina a povahové rysy aj. Důraz kladen na zdokonalení komunikačních dovedností, zlepšení výslovnosti, rozšíření slovní zásoby ( u lékaře, pracovní prostředí, slovotvorba, neformální slovní zásoba aj.) a společenských frází (jak být zdvořilý, žádost o dovolení, ověřování informací, nepřímé otázky aj.)

Materiály: Učebnice Roadmap B1+, l. 2 - 4, CUP