Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3428 EHUa 2 - Vyšší středně pokročilí 2

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: B2 - Vyšší středně pokročilí
Číslo kurzu: 3428
Den a čas výuky: Čt 10:45 – 12:15 (2.0 VH)
Časové období: 11. 2. 2021 - 17. 6. 2021
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 4 400 Kč
Popis:

2. pololetí kurzu pro Vyšší středně pokročilé. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni B2.

Požadavky: Aktivní znalost všech základních gramatických časů, modálních sloves, podmínkových souvětí. Dobrá pasivní znalost nadstavbových gram. prvků (nepřímá řeč, gerundia a infinitivy, tázací dovětky, frázová slovesa). Plynulá komunikace ve všech běžných situacích. Náplň kurzu: Pomocná slovesa, vyprávěcí minulé časy, předbudoucí a budoucí průběhový čas, časové věty. Pokročilá slovní zásoba Materiály: Empower B2 Combo A, 3. - 5. lekce, (OUP)