Detail jazykového kurzu


Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Procvičovací
Úroveň jazyka: B1+ - Středně pokročilí
Číslo kurzu: 3429
Den a čas výuky: Čt 17:00 – 18:30 (2.0 VH)
Časové období: 11. 2. 2021 - 17. 6. 2021
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: Kurz obsazen
Počet registrovaných zájemců v tuto chvíli překračuje kapacitu kurzu.
Můžete se přihlásit jako náhradník.
Cena: 4 400 Kč
Popis:

2. pololetí procvičovacího kurzu na úrovni Středně pokročilí. Kurz je určen studentům, kteří si chtějí dosavadní znalosti upevňovat, nikoli rozšiřovat čí jejichž znalosti ještě nedosáhly úrovně Vyšší středně pokročilí.  Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni B1+.

Požadavky: Studenti rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkávají v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování. Umí popsat zážitky a události a stručně vysvětlit a zdůvodnit svoje názory a plány.

Náplň kurzu: Usedn to, způsobová slovesa, podmínkové věty. Slovní zásoba: frázová slovesa, příroda a životní prostředí, rodina a povahové rysy aj. Důraz kladen na zdokonalení komunikačních dovedností, zlepšení výslovnosti, rozšíření slovní zásoby ( u lékaře, pracovní prostředí, slovotvorba, neformální slovní zásoba aj.) a společenských frází (jak být zdvořilý, žádost o dovolení, ověřování informací, nepřímé otázky aj.)

Materiály: Učebnice Empower Intermediate Combo A, l. 3 - 5, CUP