Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3602 ETLb1 - Nižší středně pokročilí B1

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Procvičovací
Úroveň jazyka: B1 - Nižší středně pokročilí
Číslo kurzu: 3602
Den a čas výuky: Út 10:45 – 12:15 (2.0 VH)
Časové období: 20. 9. 2022 - 17. 1. 2023
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 5 200 Kč
Popis:

1.pololetí kurzu pro mírně pokročilé. Kurz navazuje na látku z minulého školního roku. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni B1. Požadavky: Přítomný čas prostý a průběhový, minulý a budoucí čas, stupňování přídavných jmen, some, any, much, many, základy předpřítomného času. Modální slovesa can, must, have to, should. Běžná slovní zásoba. Náplň kurzu: tázací dovětky, 2.podmínkové souvětí., sloveso moci, vyjádření účelu. Tématické oblasti: každodenní aktivity, zločin, životní prostředí, dovednosti. Běžné slovesné vazby. Společenské funkce jazyka : omluvy, pozvání, žádosti, podávání informací aj. Materiály: Učebnice  Empower Pre-i B, 6., 7.lekce,  CUP