Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3608 SHEb 1 - Falešní začátečníci A2

Jazyk: španělština
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: A2 - Falešní začátečníci
Číslo kurzu: 3608
Den a čas výuky: Po 17:00 – 18:30 (2.0 VH)
Časové období: 19. 9. 2022 - 23. 1. 2023
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 5 200 Kč
Popis:

Kurz pro falešné začátečníky.  Výuka probíhá 1× týdně pod vedením rodilého mluvčího. Dle CEF odpovídá úrovni A2.

Navazuje na látku v předchozím školním roce. 

Požadavky: Přítomný čas pravidelných a nepravidelných sloves včetně zvratných sloves, 3 typy slovesa být a jejich používání, číslovky 1-100, základní předložky a předložkové vazby, tázací zájmena,  přivlastňovací zájmena, stupňovaní přídavných jmen.  Komunikace: zdravení a představování, osobní údaje, aktivity v hodině, prázdninové a volnočasové aktivity, povolání, rodina, popis osob.    Náplň kurzu: Rozkazovací způsob kladný a záporný pro 2.osobu j.č., spojka si + sloveso v přítomném čase, věty zvolací, minulý čas jednoduchý – Pretérito Indefinido pravidelných a nepravidelných sloves. Komunikace: nákup potravin, množství a cena potravin, druhy obchodů, objednání v restauraci, vyprávět o svých zážitcích a cestách v minulém čase. Materiály: Aventura nueva 1, lekce 10