Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3610 DHEb 1- Falešní začátečníci A2

Jazyk: němčina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: A2 - Falešní začátečníci
Číslo kurzu: 3610
Den a čas výuky: Po 17:00 – 18:30 (2.0 VH)
Časové období: 3. 10. 2022 - 6. 2. 2023
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 5 200 Kč
Popis:

Kurz je určen pro falešné začátečníky a plynule navazuje na úroveň Falešní začátečníci A- DHEa. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni A2.

Požadavky: Časování sloves v přítomném čase a minulém čase (základní znalost), skloňování podstatných jmen a osobních zájem, přivlastňovací zájmena, stupňování příslovcí, řadové číslovky, časové a místní předložky.

Náplň kurzu:  Vedlejší věty příčinné , tvoření "perfekta" s předponami odlučitelnými a neodlučitelnými, tvoření perfekta s pomocným slovesem být, jména ve 2.pádě, předložky se 3.pádem, směrová příslovce, dvojice sloves: stehen-stellen, legen-liegen, setzen-sitzen, neurčitá zájmena. Tématicky: zdůvodňování, cestování dopravními prostředky, rodokmen, doma, "dobrou chuť", v restauraci, pozvání...

Materiály: Schritte Neu International 3

Lektor: Tereza V.