Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3618 EHIa plus 1 - Středně pokročilí plus B1+

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: B1+ - Středně pokročilí
Číslo kurzu: 3618
Den a čas výuky: St 9:00 – 10:30 (2.0 VH)
Časové období: 21. 9. 2022 - 1. 2. 2023
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 5 200 Kč
Popis:

1.pololetí kurzu navazujícího na úroveň Středně pokročilí EHI+a. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni B1+. Požadavky: Aktivní znalost přítomného, minulého a budoucího času, stupňování přídavných jmen, some, any, much, many, základy tvorby předpřítomného. Znalost modálních sloves can, may, must, should.   Schopnost domluvit se ve všech běžných situacích (nakupování. orientace ve městě, ubytování v hotelu). Náplň kurzu: Způsobová slovesa a jejich opisné tvary (have to, be able to, be allowed to), frázová slovesa, infinitivy a gerundia, tématické okruhy: restaurace, opravy, zdraví, zábava aj. Důraz na zdokonalování ústního projevu Materiály: English File 4th edition Intermediate Plus, Multipack B, 6. - 8.lekce, (OUP)