Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3619 ETLb1 - Nižší středně pokročilí B1

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Procvičovací
Úroveň jazyka: B1 - Nižší středně pokročilí
Číslo kurzu: 3619
Den a čas výuky: St 17:00 – 18:30 (2.0 VH)
Časové období: 21. 9. 2022 - 1. 2. 2023
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 5 200 Kč
Popis:

Kurz procvičuje a doplňuje znalosti úrovně Nižší středně pokročilí - A2/B1 a je určen studentům, kteří si chtějí dosavadní znalosti upevňovat, nikoli rozšiřovat či jejichž znalosti ještě nedosáhly úrovně Středně pokročilí.  Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni B1. Požadavky: Přítomný čas prostý a průběhový, minulý a budoucí čas, stupňování přídavných jmen, some, any, much, many, základy předpřítomného času. Modální slovesa can, must, have to, should. Základy trpného rodu. Běžná slovní zásoba. Náplň kurzu: Opakování a upevňování látky z předchozího pololetí. 2.podmínkové souvětí, výrazy pro množství, nepřímá řeč.  Tématické okruhy: zvířata, povahové rysy, reklamace zboží v obchodě. Frázová slovesa, základní pravidla slovotvorby. Společenské funkce jazyka: vyjádření souhlasu a nesouhlasu, udávání směru.  Materiály: Učebnice  English File 4th  Pre-i B, l. 9.-10.l., OUP