Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3620 EHIa 1 - Středně pokročilí B1+

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: B1+ - Středně pokročilí
Číslo kurzu: 3620
Den a čas výuky: Čt 17:00 – 18:30 (2.0 VH)
Časové období: 22. 9. 2022 - 2. 2. 2023
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: Kurz obsazen
Počet registrovaných zájemců v tuto chvíli překračuje kapacitu kurzu.
Můžete se přihlásit jako náhradník.
Cena: 5 200 Kč
Popis:

Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni B1/ B1+. Požadavky: Aktivní znalost přítomného, minulého a budoucího času, stupňování přídavných jmen, some, any, much, many, základy tvorby předpřítomného. Schopnost se jednoduše domluvit se ve všech běžných situacích. Náplň kurzu: Průběhové formy základních gram. časů,předpřítomný čas prostý a průběhový,  modální slovesa can, may, must a jejich opisné tvary. Rozvoj slovní zásoby (jídlo, sport, povahové rysy, peníze, doprava, vzhled aj). Funkční jazyk (seznamování, žádosti a povolení, komunikace v zaměstnání aj). Materiály:  English File  4th edition Intermediate, Multipack  A, 1.-3.lekce,  (OUP)