Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3621 ETU 1 - Vyšší středně pokročilí B2

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Procvičovací
Úroveň jazyka: B2 - Vyšší středně pokročilí
Číslo kurzu: 3621
Den a čas výuky: Čt 10:45 – 12:15 (2.0 VH)
Časové období: 22. 9. 2022 - 2. 2. 2023
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 5 200 Kč
Popis:

Kurz procvičuje a doplňuje znalosti získané na úrovni řádného kurzu Vyšší středně pokročilí - B2 (EHU). Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora a navazuje na látku z minulého školního roku. Dle CEF odpovídá úrovni B2. Požadavky: Přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, budoucí čas prostý a průběhový, předpřítomný čas prostý a průběhový, modální slovesa a jejich opisné tvary, časové věty, vazba sloves s infinitivem/gerundiem, podmínková souvětí, předminulý čas, časová souslednost, frázová slovesa. Náplň kurzu: Gramatika: přací věty, budoucí časy, modální slovesa, podmínkové věty. Slovní zásoba: politika, životní styl a životní prostředí, zdraví aj Důraz na mluvený projev a aktivní zapojování probíraných gramatických jevů v komunikaci. Důraz na procvičování společenských funkcí jazyka (prezentace názorů, argumentace aj.) . Učebnice Empower B2 Combo B, lekce 10