Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3622 DHLb 1 - Mírně pokročilí B1

Jazyk: němčina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: B1 - Nižší středně pokročilí
Číslo kurzu: 3622
Den a čas výuky: Čt 18:45 – 20:15 (2.0 VH)
Časové období: 22. 9. 2022 - 2. 2. 2023
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 5 200 Kč
Popis:

Kurz je určen pro mírně pokročilé a plynule navazuje na úroveň DHLa1 . Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni B1. Požadavky: Tvoření přítomného, minulého a budoucího času, skloňování podstatných a přídavných jmen, základní druhy vedlejších vět, tvoření trpného rodu v přítomném čase, stupňování příslovcí a příd. jmen, podmiňovací způsob. Náplň kurzu: Minulý čas tzv. préteritum, vedlejší věty, trpný rod modálních sloves, užití 2.p. podstatných jmen, vedlejší věty vztažné.Tématická slovní zásoba – každodenní život, veřejná média, zábava, popis osob, zdraví. Materiály: Schritte International Neu 5, 1.- 2.lekce