Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3628 EK4P 4. třída, 9 - 10 let, 1. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K4 - 4. třída
Číslo kurzu: 3628
Den a čas výuky: Po 14:30 – 15:30 (1.0 VH)
Časové období: 19. 9. 2022 - 23. 1. 2023
Celkem hodin: 17 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 3 700 Kč
Popis:

1. pololetí kurzu pro 4. třídu Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni A1 . Požadavky: Základní slovní zásoba (barvy, zvířata, jídlo, číslovky, oblečení), jednoduché věty se slovesy mít, být, přídavná jména, there is/are, představování, základy čtení a psaní. Náplň kurzu: Hobby, zvířata, sport, čísla 20 - 100, jídlo. Přítomný prostá čas, slovesa mít rád a moci. Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce.  Materiály: Učebnice Tiger Time 3, l. 1 - 4, Macmillan