Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3629 EK8P 8. třída, 13 - 14 let, 1. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K8 - 8. třída
Číslo kurzu: 3629
Den a čas výuky: Po 15:45 – 16:45 (1.0 VH)
Časové období: 19. 9. 2022 - 23. 1. 2023
Celkem hodin: 17 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 3 700 Kč
Popis:

1. pololetí kurzu pro 8. třídu Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni A2. Požadavky: Přítomný a minulý čas, going to - plán, stupňování přídavných jmen, can x can´t, much x many, would like to, běžná slovní zásoba. Nepravidelná slovesa. Náplň kurzu: Minulý čas prostý, minulý čas průběhový. Budoucí čas will x going to. Doprava, prázdniny, příroda. Vyprávění příběhů, různé společenské funkce jazyka. Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce.    Materiály: Učebnice Your Space 3 SB, WB, l. 1 - 3, CUP