Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3630 EK6P 6. třída, 11 - 12 let, 1. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K6 - 6. třída
Číslo kurzu: 3630
Den a čas výuky: St 14:30 – 15:30 (1.0 VH)
Časové období: 21. 9. 2022 - 1. 2. 2023
Celkem hodin: 17 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 3 700 Kč
Popis:

1. pololetí kurzu pro 6. třídu Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni A1+ . Požadavky: Sloveso být, mít, vazba there is/are. Číslovky 1 - 100, dny v týdnu, barvy, rodina. Porozumění běžným pokynům učitele. Náplň kurzu: Přítomný čas, tvorba otázek a záporů, množné číslo podstatných jmen, přivlastňovací zájmena. Dny v týdnu, měsíce, národnosti, dům a nábytek, povaha a vzhled. Představování, zdravení, základní údaje o sobě. Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce. Materiály: Učebnice Učebnice Your Space 1 SB, l. 1 - 4, CUP