Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3632 EK5P 5. třída, 10 - 11 let, 1. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K5 - 5. třída
Číslo kurzu: 3632
Den a čas výuky: Čt 14:30 – 15:30 (1.0 VH)
Časové období: 22. 9. 2022 - 2. 2. 2023
Celkem hodin: 17 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 3 700 Kč
Popis:

1. pololetí kurzu pro děti 5.tříd. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. 

Požadavky: Základní slovní zásoba (barvy, zvířata, jídlo, číslovky, oblečení), jednoduché věty se slovesy mít, být, moci, mít rád,  přídavná jména, there is/are, základy přítomného času.

 Náplň kurzu: Běžné denní činnosti, dny, hodiny, měsíce, popis vzhledu, místa ve městě. Přítomný čas prostý, tvorba otázek a záporů. Základy přítomného průběhového času. Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce. Materiály: Učebnice Tiger Time 4, lekce 1-4,  Macmillan