Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3633 EK7P 7. třída, 12 - 13 let, 1. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K7 - 7. třída
Číslo kurzu: 3633
Den a čas výuky: Čt 15:45 – 16:45 (1.0 VH)
Časové období: 22. 9. 2022 - 2. 2. 2023
Celkem hodin: 17 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 3 700 Kč
Popis:

1. pololetí kurzu pro 7. třídu Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni A1/A2 . Požadavky: Vazba there is/ Are, zájmena who, when, where, přítomný prostý čas, přítomný průběhový čas, much x many, can x can´t. Denní činnosti, volnočasové aktivity, oblečení, jídlo a pití, počasí. Popis cesty. Porozumění pokynům učitele Náplň kurzu: Minulý čas slovesa být, minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves - oznamovací způsob. Předložky času. Školní předměty, vzhled, doprava, volnočasové aktivity. Vyprávění v minulosti, budoucí plány, vyjádření souhlasu a nesouhlasu.  Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce. Materiály: Učebnice Your Space 2 SB, l. 1 -4, CUP