Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3640 EHEa 1 - Falešní začátečníci A2/1

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: A2 - Falešní začátečníci
Číslo kurzu: 3640
Den a čas výuky: St 10:45 – 12:15 (2.0 VH)
Časové období: 21. 9. 2022 - 1. 2. 2023
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 5 200 Kč
Popis:

Kurz je určen pro chronické/falešné začátečníky a navazuje na kurz pro úplné začátečníky.  Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni A2 Elementary. 

Požadavky: Sloveso být, základy přítomného času, množné číslo, čísla 1 - 100, hodiny, dny, měsíce, barvy, národnosti, základní slovesa.

Náplň: Tvorba jednoduchých oznamovacích vět, otázek a záporů v přítomném čase., sloveso can (moct). Základní slovní zásoba ( jídlo, dům, povolání, oblečení, cestování aj). Základní společenské fráze (pozdravy, omluva, zdvořilá žádost).  Materiály: Učebnice English File 4th edition Starter, 7. - 9..lekce, OUP