Detail jazykového kurzu


Jazyk: španělština
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: A1 - Starter (úplní začátečníci)
Číslo kurzu: 3646
Den a čas výuky: St 19:00 – 20:15 (1.0 VH)
Časové období: 3. 10. 2022 - 6. 2. 2023
Celkem hodin: hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 5 200 Kč
Popis:

1. pololetí kurzu pro úplné začátečníky. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením rodilého mluvčího. Dle CEF odpovídá úrovni A1.

Požadavky:  žádné.

Náplň kurzu: Člen určitý a neurčitý, rod a číslo podstatných a přídavných jmen, časování pravidelných sloves v přítomném čase, 3 formy slovesa být – ser, estar, hay, základní předložkové vazby.  Komunikace: zdravení a představování, poskytnout  a zeptat se na základní osobní údaje, pojmenovat věci ve třídě, popsat aktivity v hodině španělštiny, popsat místa v přírodě a ve městě.

  Materiály: Aventura nueva 1, lekce 1 - 3

Lektor: David T.