Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3667 SHIb plus 2- Středně pokročilí plus B1+

Jazyk: španělština
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: B1+ - Středně pokročilí
Číslo kurzu: 3667
Den a čas výuky: Po 18:45 – 20:15 (2.0 VH)
Časové období: 30. 1. 2023 - 26. 6. 2023
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 5 200 Kč
Aktuální cena: 3 450 Kč
Popis:

2. pololetí kurzu pro středně pokročilé plus, . Výuka probíhá 1× týdně pod vedením rodilého mluvčího. Dle CEF odpovídá úrovni B1+.

Řádný kurz = probíraná látka je pro studenty úplně nebo téměř nová. Věnujeme se rovnoměrně gramatice, poslechu, konverzaci a rozšiřování slovní zásoby.

Kurz navazuje na látku z minulého pololetí.

Požadavky: Používání minulých časů – Pretérito Indefinido, Imperfecto, rozkazovací způsob kladný a záporný, gerundium, vazba ir a+infinitiv, předmět přímý a nepřímý.  Náplň kurzu: Budoucí čas- futuro imperfecto, podmínkové souvětí, časová souslednost, použití subjunktivu pro vyjádření možnosti, časové věty. 

Komunikace: vyjádřit plány a říci, co se stane a uděláte za určitých podmínek, vyjádřit názor na informaci, hovořit o budoucích, na sobě časově závislých dějích, hovořit o vzdělávacích systémech a studentském životě, cestování a práci. 

Materiály: Aula Internacional Nueva 4, 5-6.lekce

Lektor: David T.