Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3670 ETLb 2 - Nižší středně pokročilí B1

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Procvičovací
Úroveň jazyka: B1 - Nižší středně pokročilí
Číslo kurzu: 3670
Den a čas výuky: Út 10:45 – 12:15 (2.0 VH)
Časové období: 7. 2. 2023 - 13. 6. 2023
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 5 200 Kč
Aktuální cena: 3 400 Kč
Popis:

2.pololetí kurzu pro mírně pokročilé. Kurz navazuje na látku z minulého školního roku. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora.

Procvičovací kurz je určený studentům , kteří látku na dané úrovni pasivně ovládají, ale ještě ji potřebují procvičit před posunem do vyšší úrovně. Věnujeme se všem základním dovednostem, ale např. gramatika je probíraná ve srovnání s řádným kurzem rychleji, více času věnujeme aktivnímu procvičování.

Dle CEF odpovídá úrovni B1.

Požadavky: Přítomný čas prostý a průběhový, minulý a budoucí čas, stupňování přídavných jmen, some, any, much, many, základy předpřítomného času. Modální slovesa can, must, have to, should. Běžná slovní zásoba.

Náplň kurzu: tázací dovětky, 2.podmínkové souvětí., sloveso moci, vyjádření účelu. Tématické oblasti: každodenní aktivity, zločin, životní prostředí, dovednosti. Běžné slovesné vazby. Společenské funkce jazyka : omluvy, pozvání, žádosti, podávání informací aj.

Materiály: Učebnice  Empower Pre-i B, 7.- 8. lekce,  CUP

Lektor: Eva P.