Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3672 EHIa plus 2 - Středně pokročilí plus B1+

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: B1+ - Středně pokročilí
Číslo kurzu: 3672
Den a čas výuky: St 9:00 – 10:30 (2.0 VH)
Časové období: 22. 2. 2023 - 14. 6. 2023
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 5 200 Kč
Aktuální cena: 3 800 Kč
Popis:

2.pololetí kurzu na úroveni Středně pokročilí EHI+a. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni B1+.

Kurz navazuje na látku z minulého pololetí.

Požadavky: Aktivní znalost přítomného, minulého a budoucího času, stupňování přídavných jmen, some, any, much, many, základy tvorby předpřítomného. Znalost modálních sloves can, may, must, should.   Schopnost domluvit se ve všech běžných situacích (nakupování. orientace ve městě, ubytování v hotelu).

Náplň kurzu: Způsobová slovesa a jejich opisné tvary (have to, be able to, be allowed to), frázová slovesa, infinitivy a gerundia, tématické okruhy: restaurace, opravy, zdraví, zábava aj. Důraz na zdokonalování ústního projevu.

Materiály: English File 4th edition Intermediate Plus, Multipack B, 9.- 10.lekce, (OUP)

Lektor: Jana S.