Detail jazykového kurzu


Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Konverzační
Úroveň jazyka: B2 - Vyšší středně pokročilí
Číslo kurzu: 3675
Den a čas výuky: Út 17:00 – 18:30 (2.0 VH)
Časové období: 31. 1. 2023 - 6. 6. 2023
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 5 200 Kč
Aktuální cena: 3 100 Kč
Popis:

Kurz je zaměřen na rozvíjení konverzačních dovedností,  na rozšiřování slovní zásoby, plynulost a přirozenost projevu.  Výuka je vedena zahraničním lektorem a probíhá 1× týdně. Dle CEF odpovídá přechodu úrovní  B1+/B2.  


Požadavky: Předpokládá se aktivní znalost jazyka na úrovni B1+ - středně pokročilí a schopnost dorozumět se ve všech běžných situacích.


Náplň kurzu: Budování větší sebedůvěry v ústním projevu, rozšiřování slovní zásoby, důraz na správné používámí kolokací (ustálených spojení), zdokonalení výslovnosti, společenské funkce jazyka (omluvy, pozvání, vyjádření nesouhlasu aj.).

Učebnice: English Collocations in Use Intermediate 2nd edition, CUP

Lektor: David T.