Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3680 EHLa 2 - Falešní začátečníci A2/2

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: B1 - Nižší středně pokročilí
Číslo kurzu: 3680
Den a čas výuky: St 9:00 – 10:30 (2.0 VH)
Časové období: 8. 2. 2023 - 7. 6. 2023
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 5 200 Kč
Aktuální cena: 3 300 Kč
Popis:

2. pololetí kurzu pro nižší středně pokročilé EHLa. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni A2/B2.

Řádný kurz = probíraná látka je pro studenty úplně nebo téměř nová. Věnujeme se rovnoměrně gramatice, poslechu, konverzaci a rozšiřování slovní zásoby.

 Požadavky: Základní znalost přítomného a minulého času. Schopnost komunikace v jednoduchých větách o základních tématech tématech (počasí, rodina, hoby, běžné denní činnosti). Náplň kurzu: Procvičení přítomného a minulého času, vyjádření dějů v budoucnosti, základy předpřítomného času, stupňování. Rozšířená slovní zásoba (opaky přídavných jmen,části těla, dovolená, počasí, orientace ve městě aj.) Společenské fráze (nakupování, vyjádření nesouhlasu, řešení problémů, žádost o pomoc, poděkování, restaurace, ubytování v hotelu aj). Důraz na samostaný ústní projev.

Materiály: English File 4th edition Pre-intermediate Multipack A, 1.lekce

Lektor: Eva V.