Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3681 EHEb 2 - Falešní začátečníci

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: A2 - Falešní začátečníci
Číslo kurzu: 3681
Den a čas výuky: St 10:45 – 12:15 (2.0 VH)
Časové období: 8. 2. 2023 - 7. 6. 2023
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 5 200 Kč
Aktuální cena: 3 300 Kč
Popis:

2.pololetí kurzu  pro chronické/falešné začátečníky. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni A2.

Požadavky: Základy přítomného a minulého času, vazba there is/ there are. , běžné slovesné vazby, základní slovní zásoba.

Náplň kurzu: Minulý čas v tázacích a záporných větách, pravidelná a nepravidelná slovesa, Základy slovotvorby, vazby se  slovesy go, have, get, dům a nábytek.

Materiály: English File Elementary 4th Multipack B, 7. - 8.lekce

Lektor: Eva V.