Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3682 EK6J 6. třída, 11 - 12 let, 2. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K6 - 6. třída
Číslo kurzu: 3682
Den a čas výuky: St 14:30 – 15:30 (1.0 VH)
Časové období: 8. 2. 2023 - 7. 6. 2023
Celkem hodin: 17 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 3 700 Kč
Aktuální cena: 2 400 Kč
Popis:

2. pololetí kurzu pro 6. třídu Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni .

Požadavky: Sloveso být, mít, ukazovací a přivlastňovací zájmena, vazba there is/are, přítomný čas prostý , množné číslo podstatných jmen. Dny v týdnu, měsíce, národnosti, dům a nábytek, povaha a vzhled. Představování, zdravení, základní údaje o sobě. 

Náplň kurzu: Slovesa muset/ nesmět, mít rád/ nesnášet. Předmětná zájmena. Předložky času. Some x any, much x many. Základy přítomného průběhového času. Denní činnosti, volnočasové aktivity, oblečení, jídlo a pití, počasí. Popis cesty. Česká republika a země EU Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce.

Materiály: Učebnice Učebnice Your Space 1 SB, l. 5 - 8, CUP