Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3683 EK9J 9. třída, 14 - 15 let, 2. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K9 - 9. třída
Číslo kurzu: 3683
Den a čas výuky: St 15:45 – 16:45 (1.0 VH)
Časové období: 8. 2. 2023 - 7. 6. 2023
Celkem hodin: 17 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 3 700 Kč
Aktuální cena: 2 400 Kč
Popis:

2. pololetí kurzu pro 9. třídu. Dle CEF odpovídá úrovni B1 Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora.

Kurz navazuje na látku předcházejího pololetí.

Požadavky: Přítomný a minulý čas, going to - plán, stupňování přídavných jmen, can x can´t, much x many, would like to, běžná slovní zásoba. Nepravidelná slovesa, základy předpřítomného času.

Náplň: souhrnné opakovaní a procvičování všech známých gramatických časů, trpný rod, podmínková souvětí , základy nepřímé řeči, tvar had to a used to.  nadstavbová nepravidelná slovesa.Slovní zásoba týkající se života ve městě, technologií aj., reálie Austrálie. Různé společenské funkce jazyka.

Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce. Důraz na konverzační dovednosti.

 Materiály: učebnice Your Space 4 SB, lekce 4 - 6

Lektor: Vendula N.