Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3685 SHLa 2 - Nižší středně pokročilí B1

Jazyk: španělština
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: B1 - Nižší středně pokročilí
Číslo kurzu: 3685
Den a čas výuky: St 17:00 – 18:30 (2.0 VH)
Časové období: 8. 2. 2023 - 14. 6. 2023
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 5 200 Kč
Aktuální cena: 3 400 Kč
Popis:

Kurz je určen pro mírně pokročilé a navazuje na látku 1. pololetí. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením rodilého mluvčího. Dle CEF odpovídá úrovni A2/B1.

Požadavky: Přítomný čas pravidelných a nepravidelných sloves včetně zvratných sloves, 3 typy slovesa být a jejich používání, číslovky 1-100, základní předložky a předložkové vazby, tázací zájmena, přivlastňovací zájmena, srovnávání, vazba ir a+infinitiv (blízká budoucnost), rozkazovací způsob kladný a záporný pro 2.osobu j.č., minulý čas jednoduchý – Pretérito Indefinido.  Komunikace: rodina, popis osob, zájmy, záliby, volný čas, popsat svůj běžný den, cestu, dům, město, nákup potravin, objednání v restauraci, množství a cena potravin, druhy obchodů, vyprávět o svých zážitcích a cestách v minulém čase. 

Náplň kurzu: Rozkazovací způsob kladný a záporný pro tykání a vykání; subjunktiv přítomného času; podmiňovací způsob; Pretérito Pluscuamperfecto; používání časů v nepřímé řeči; vazba llevar + gerundium. Komunikace: nakupování a stravování; zdraví a životní styl – vyjadření přání, pocitů, doporučení, souhlasu a nesouhlasu; práce – pracovní podmínky; vyjádření minulých dějů; převyprávění událostí

   Materiály: Aula International Nueva 2, lekce 6-7

Lektor: David T.