Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3687 EHIb 2 - Středně pokročilí B1+

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: B1+ - Středně pokročilí
Číslo kurzu: 3687
Den a čas výuky: Čt 10:30 – 12:00 (2.0 VH) 9:00 – 10:30 (2.0 VH)
Časové období: 9. 2. 2023 - 15. 6. 2023
Celkem hodin: 34 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 5 200 Kč
Aktuální cena: 3 400 Kč
Popis:

2. pololetí  kurzu na úrovni Středně pokročilí.  Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni B1+.

Požadavky: Studenti rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkávají v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování. Umí popsat zážitky a události a stručně vysvětlit a zdůvodnit svoje názory a plány.

Náplň kurzu: přací věty, slovesné vazby,  způsobová slovesa, podmínkové věty., vazba should have. Slovní zásoba: frázová slovesa, příroda a životní prostředí, sport,  rodina a povahové rysy, zdraví, cestování aj. Důraz kladen na zdokonalení komunikačních dovedností, zlepšení výslovnosti, rozšíření slovní zásoby ( u lékaře, pracovní prostředí, slovotvorba, neformální slovní zásoba aj.) a společenských frází (jak být zdvořilý, žádost o dovolení, ověřování informací, nepřímé otázky, řešení problémů, telefonování aj.)

Materiály: Učebnice Roadmap Intermediate, 9.- 10.lekce, nakl. Pearson

Lektor: Eva P.