Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3689 EK5J 5. třída, 10 - 11 let, 2. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K5 - 5. třída
Číslo kurzu: 3689
Den a čas výuky: Čt 14:30 – 15:30 (1.0 VH)
Časové období: 23. 2. 2023 - 22. 6. 2023
Celkem hodin: 17 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 3 700 Kč
Aktuální cena: 2 850 Kč
Popis:

2. pololetí kurzu pro 5. třídu Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora .

Kurz navazuje na látku z minulého pololetí.

Požadavky: Sloveso být, mít, ukazovací a přivlastňovací zájmena, množné číslo podstatných jmen, vazba there is/are, sloveos moci.. Základy přítomného času. Základní slovní zásoba, schopnost reagovat na základní pokyny v angličtině.

Náplň kurzu: Přítomný čas prostý a průběhový, sloveso být v minulosti. Povolání, prázdniny, ovoce a zelenina, oblečení. Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce.

Materiály: Učebnice Tiger Time 5, l. 4 - 7, Macmillan

Lektor: Veronika M.