Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3690 EK7J 7. třída, 12 - 13 let, 2. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K7 - 7. třída
Číslo kurzu: 3690
Den a čas výuky: Čt 15:45 – 16:45 (1.0 VH)
Časové období: 23. 2. 2023 - 22. 6. 2023
Celkem hodin: 17 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 3 700 Kč
Aktuální cena: 2 850 Kč
Popis:

2. pololetí kurzu pro 7. třídu Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora.

Kurz navazuje na látku z minulého pololetí.

Požadavky: Vazba there is/ Are, zájmena who, when, where, přítomný prostý čas, přítomný průběhový čas, much x many, can x can´t. Základy minulého času v oznamovacím způsobu. Denní činnosti, volnočasové aktivity, oblečení, jídlo a pití, počasí. Popis cesty. Porozumění pokynům učitele.

Náplň kurzu: Minulý čas v otázkách a záporech, stupňování přídavných jmen. Slovesa muset, nemuset, měl by, rád by. Pocity, příroda, zvířata, nakupování, TV a počítače. Internet. Reálie Velké Británie. Vyprávění příběhů, plány do budoucna. Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce.

  Materiály: Učebnice Your Space 2 SB, l. 3-4, CUP

Lektor: Veronika M.